• Algemene Huurvoorwaarden

METAALUNIEVOORWAARDEN

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Koninklijke Metaalunie.

gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2019.

Uitgave van de Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein.

© 2019 Jan van Engen B.V. - Realisatie: Cees & Co